Iwona Kopacz

kontakt@kopacziwona.com

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Iwona Kopacz z siedzibą w Górno (26-008) przy ul. Targowa 237 NIP: 6572828743 REGON: 260792710, wpisana w CEIDG.

2) Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Iwona Kopacz jest Iwona Kopacz dostępna pod adresem e-mail: kontakt@kopacziwona.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania przez Iwonę Kopacz drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanych przez nią usług w formie newslettera lub wiadomości e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a.

4) W przypadku, gdy Pani/Pan życzy sobie otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Pani/Pana taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (decyzja z dnia 12 lipca 2016 r. wdrażająca umowę Privacy Shield).

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność otrzymywania informacji dotyczących oferowanych przez Iwona Kopacz usług w formie newslettera lub wiadomości e-mail.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.